MENU

 

PENGENALAN

Pada tahun 2014, 50% atau 3.3 billion daripada penduduk tinggal di bandar. Jumlah penduduk dunia yang tinggal di bandar ini dijangka akan meningkat kepada lima (5) billion menjelang 2030. Di Malaysia, penduduk yang tinggal di bandar dijangka akan meningkat daripada 20.29 juta (71%) pada tahun 2010 kepada 27.30 juta (79.6%) menjelang tahun 2025.

Bandar merupakan enjin pertumbuhan ekonomi negara, di mana 75% daripada Kadar Dalam Negara Kasar (KDNK) bertumpu di bandar. Di Malaysia, sebahagian besar daripada pembangunan ekonomi adalah tertumpu di bandar-bandar yang terletak dalam Konurbasi Nasional, Konurbasi Utara, Konurbasi Selatan dan Konurbasi Timur. Potensi pembangunan bandar-bandar ini perlu dirancang sebaik mungkin bagi memastikan tidak wujud persaingan di antara bandar-bandar berkenaan, di samping mendapatkan faedah ekonomi yang optimum.

Selaras dengan pembangunan ekonomi di bandar-bandar, perhatian juga perlu diberikan kepada pembangunan infrastruktur, utiliti dan kemudahan awam di kawasan tersebut. Bandar-bandar seharusnya dapat memberikan kemudahan tempat tinggal yang selamat, tempat beriadah yang mencukupi, dilengkapi dengan bekalan air, elektrik dan telekomunikasi yang cekap dan sistem pengangkutan yang baik. Oleh itu, proses perbandaran negara hendaklah sentiasa dirancang mengikut tren pembangunan ekonomi semasa dan yang dijangka untuk masa akan datang.

Sehubungan itu, bagi memastikan pembangunan bandar dirancang dengan harmoni di peringkat negara mahupun peringkat negeri, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBD SM) telah menyediakan Dasar Perbandaran Negara Kedua (DPN2), selaras dengan penyediaan Rancangan Fizikal Negara Ketiga (RFN Ke-3).

DPN2 ini akan merumuskan objektif-objektif pelaksanaan dan strategi-strategi yang akan mengambil kira perubahan yang telah berlaku dan yang dijangka akan berlaku bagi tempoh 2016 hingga 2025. Ia juga akan memperincikan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT), agensi kerajaan dan swasta serta NGO’s yang berkaitan. Satu sistem pemantauan juga telah dicadangkan untuk melihat sejauh mana tindakan-tindakan yang digariskan dilaksanakan oleh agensi yang dikenalpasti pada tempoh yang telah ditetapkan.

 

Pautan Laman

  • MyGov
  • MDEC
  • MAMPU
  • SPA
  • BLESS
  • KPKT
  • LHDN
  • SKMM
  • JOBS MALAYSIA