MENU
 
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)  MPS -  Yang Dipertua , Majlis Perbandaran Segamat

Nama

: Tuan Haji Mohd Helmi Bin Dato' Haji Sh'ari @ Shangari
Telefon : 07-9063333
Faks : 07-9312712

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 1. Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT MPS.
 2. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi.
 3. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MPS.
 4. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MPS.

Pautan Laman

 • MyGov
 • MDEC
 • MAMPU
 • SPA
 • BLESS
 • KPKT
 • LHDN
 • SKMM
 • JOBS MALAYSIA