MENU

KOMPILASI STATUT DAN PERUNDANGAN SUBSUDIARI MAJLIS PERBANDARAN SEGAMAT

BAHAGIAN A : AKTA

 1. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 ( Akta 133)
 2. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 (Akta 148)
 3. Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)
 4. Akta Kontrak 1950 (Akta 136)
 5. Akta Tatacara Kewangan 1957 (Akta 61)
 6. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
 7. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (1975 (Akta 154)
 8. Akta Pencen 1980 (Akta 227)
 9. Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238)
 10. Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239)
 11. Akta Makanan 1983 (Akta 281)
 12. Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
 13. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 14. Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452)
 15. Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)
 16. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
 17. Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
 18. Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56)
 19. Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593)

 

BAHAGIAN B : ENAKMEN

 1. Enakmen Majlis Daerah Segamat 2001
 2. Enakmen Majlis Perbandaran Segamat 2018
 

>>baca seterusnya>>

Pautan Laman

 • MyGov
 • MDEC
 • MAMPU
 • SPA
 • BLESS
 • KPKT
 • LHDN
 • SKMM
 • JOBS MALAYSIA