MENU

MAJLIS DAERAH SEGAMAT (MDS) adalah salah sebuah Pihak Berkuasa Tempatan dalam Negeri Johor berautonomi sendiri dengan keluasan pentadbiran seluas 265.53km persegi (66,275 ekar) berdasarkan kepada kelulusan Kerajaan Negeri No.PW.1956 JPU 44 31/8/89. Bilangan penduduk yang dicatatkan adalah seramai 189,920 orang berdasarkan Laporan Tahunan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim, 2010 oleh Jabatan Perangkaan Negara.

Kawasan operasi Majlis Daerah Segamat berkeluasan 148.20 kilometer persegi dengan 70.10 persegi adalah di kawasan pusat-pusat kecil. Kawasan kawalan Majlis Daerah Segamat pula iaitu kawasan yang tidak diberikan perkhidmatan tetapi tertakluk kepada undang-undang kecil Majlis Daerah Segamat pula berkeluasan 1,268.28 kilometer persegi. Luas keseluruhan kawasan Majlis Daerah Segamat 1,416.48 KM2.

MDS pada asalnya adalah Lembaga Bandaran yang ditubuhkan pada tahun 1921 bertujuan untuk mendaftar kenderaan dan anjing, mengadakan lampu jalan, bekalan air, perkhidmatan bomba dan pasar awam. Hanya pada tahun 1925 pengawalan kesihatan awam dijalankan. Pada tahun 1935, pengawalan jalan-jalan kepunyaan awam dan persendirian, bangunan, memajukan bandar, perancangan bandar serta perkhidmatan dan kemudahan lain pula ditambah kepada senarai fungsi dan tanggungjawabnya.

Pada tahun 1951, ia dinaik taraf kepada Majlis Bandaran dengan berkuatkuasanya Ordinan Pilihanraya Penguasa Tempatan 1950 hingga 31.12.1970. Pada 1.1.1977, melalui Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), ia menjadi sebuah Kerajaan Tempatan dengan nama Majlis Daerah Segamat Utara. Manakala pada 30 November 2000, nama Majlis Daerah Segamat Utara ditukar kepada sebagai Majlis Daerah Segamat.

 

MAJLIS DAERAH SEGAMAT terdiri daripada :-

• Ibu Pejabat Majlis Daerah Segamat, Segamat (Pusat Pentadbiran)

• Pusat Kecil Bukit Siput

• Pusat Kecil Kg. Tengah

• Pusat Kecil Pekan Jabi

• Pusat Kecil Buloh Kasap

• Pusat Kecil Batu Anam

• Pusat Kecil Gemas Baru

• Pusat Kecil Jementah        

 

Pautan Laman

  • MyGov
  • MDEC
  • MAMPU
  • SPA
  • BLESS
  • KPKT
  • LHDN
  • SKMM
  • JOBS MALAYSIA