MENU

Majlis Perbandaran Segamat pada asalnya adalah sebuah Lembaga Bandaran yang ditubuhkan pada tahun 1912. Ia kemudiannya dinaikkan taraf kepada Majlis Bandaran pada tahun 1951 dengan berkuatkuasanya Ordinan Pilihanraya Penguasa Tempatan 1950 hingga 31.12.1970. Pada 1.1.1977 melalui Akta Kerajaan Tempatan ia menjadi dan dikenali sebagai Majlis Daerah Segamat Utara, manakala pada tahun 2001 namanya bertukar kepada Majlis Daerah Segamat. Pada 1 januari 2018, Majlis Daerah Segamat telah dinaiktaraf menjadi Majlis Perbandaran Segamat sehingga kini.

Majlis Perbandaran Segamat mempunyai keluasan seluas 265.53 km persegi ( 66 275 ekar) mengikut kelulusan Kerajaan Negeri No. PW. 1956 JPU 44 31/8/89. Daripada jumlah tersebut, hanya 148.20 km persegi kawasannya diberikan perkhidmatan manakala selebihnya adalah kawasan kawalan.

Berdasarkan kepada Banci Penduduk 2000, jumlah penduduk yang dicatatkan bagi Majlis Perbandaran Segamat adalah 91,058 orang. Walau bagaimanapun, berdasarkan pertumbuhan semasa, jumlah penduduk Majlis Perbandaran Segamat telah diunjurkan kepada sekitar 120,000 orang.

 

Majlis Perbandaran Segamat terdiri daripada :-

• Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Segamat, Segamat (Pusat Pentadbiran)

• Pusat Kecil Bukit Siput

• Pusat Kecil Kg. Tengah

• Pusat Kecil Pekan Jabi

• Pusat Kecil Buloh Kasap

• Pusat Kecil Batu Anam

• Pusat Kecil Gemas Baru

• Pusat Kecil Jementah        

 

Pautan Laman

  • MyGov
  • MDEC
  • MAMPU
  • SPA
  • BLESS
  • KPKT
  • LHDN
  • SKMM
  • JOBS MALAYSIA