MENU
 • Memastikan perkhidmatan bandar yang terbaik dan menyediakan kemudahan awam di seluruh kawasan Majlis.
 • Mewujudkan perancangan strategik untuk membangunkan bandar, mengurangkan masalah lalulintas dan pencemaran alam sekitar.
 • Mewujudkan bandar yang bersih dan indah.
 • Mempertingkatkan kemudahan awam dan menggalakkan sektor pelancongan dan kebudayaan sejajar dengan dasar kerajaan dan aspirasi rakyat.
 • Mewujudkan perkhidmatan yang efisyen dan efektif melalui permodenan sistem pentadbiran Majlis selaras dengan pembangunan IT.
 • Meningkatkan kawalan dan penyeliaan pengeluaran lesen perniagaan, permit, kelulusan pelan-pelan bangunan dan projek-projek pembangunan.
 • Memastikan sistem kewangan Majlis efektif dan mempunyai akauntabiliti.
 • Mempertingkatkan program-program pembangunan kemanusiaan kepada kakitangan dan penduduk kawasan Majlis.

Pautan Laman

 • MyGov
 • MDEC
 • MAMPU
 • SPA
 • BLESS
 • KPKT
 • LHDN
 • SKMM
 • JOBS MALAYSIA