MENU

Kadar Sewa

*Yang Dipertua Majlis Perbandaran Segamat berkuasa untuk mengurangkan atau menambahkan bayaran sewa yang telah ditetapkan atau melepaskan bayaran tersebut mengikut budibicaranya.

Cara Pemohonan :

 • Majukan surat permohonan menyewa kepada Yang Di-Pertua Majlis Perbandaran Segamat selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh kegunaan.

 

Peraturan Penggunaan Dewan Majlis Perbandaran Segamat

 • Semua bayaran sewaan hendaklah dijelaskan sebelum menggunakan Dewan.
 • Sila bawa bersama salinan resit bayaran yang bercetak komputer sahaja semasa hendak menggunakan Dewan.
 • Pengguna mesti bertanggungjawab ke atas kebersihan dan keselamatan peralatan yang terdapat di dalam dan di luar dewan semasa dan selepas penggunaan.
 • Pengguna dilarang keras membawa masuk sebarang makanan/minuman yang haram di sisi agama islam atau apa-apa yang boleh merosakan/mengotorkan dewan.
 • Pihak Majlis Perbandaran Segamat berhak membatalkan penggunaan dewan tanpa memberi sebarang sebab.
 • Sebarang syarat -syarat peraturan yang ditetapkan tertakluk kepada pindaan Majlis Perbandaran Segamat.

PERINGATAN: Majlis Perbandaran Segamat  tidak akan bertanggungjawab ke atas apa jua bentuk kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa penyewaan dan harta benda pengguna semasa menggunakan dewan-dewan MPS.

Bagi Badan-badan Berkanun Kerajaan yang ingin menggunakan dewan-dewan MPS perlulah membuat permohonan secara rasmi kepada Yang Dipertua Majlis Perbandaran Segamat.

Pautan Laman

 • MyGov
 • MDEC
 • MAMPU
 • SPA
 • BLESS
 • KPKT
 • LHDN
 • SKMM
 • JOBS MALAYSIA