MENU
 • Memberi maklumbalas aduan kepada pengadu dalam masa 3 hari bekerja.
 • Mengeluarkan Lesen Perniagaan Tidak Berisiko dalam tempoh 1 hari.
 • Menguruskan rayuan kompaun dalam masa 5 minit.
 • Kami akan menguruskan rayuan kompaun dalam masa 5 minit.
 • Kami akan menyiasat aduan yang diterima dalam masa 24 jam dan mengambil tindakan sewajarnya.
 • Pengebilan bil-bil cukai akan dicetak dan dihantar dalam tempoh masa yang ditetapkan iaitu sebelum 1 Januari (penggal pertama) dan 1Julai (penggal kedua).
 • Segala pembayaran boleh dilakukan dalam masa 14 hari dengan syarat telah disahkan oleh bahagian berkenaan serta segala dokumen didapati betul.
 • Notis  pembaharuan lesen penjaja dan gerai akan dikeluarkan sebelum atau pada 31 Oktober (penggal pertama tahun berikutnya) dan  30 April (penggal kedua tahun semasa).
 • Kelulusan pelan tambahan/ubahan yang tiada pindaan pelan dalam tempoh tidak melebihi 60 hari bekerja jika permohonan lengkap.
 • Kelulusan permit kerja-kerja kecil bangunan tidak lebih 7 hari bekerja jika permohonan lengkap.
 • Permohonan lanjutan kelulusan pelan bangunan / tambahan / ubahan diluluskan dalam tempoh tidak melebihi 30 bekerja dari tarikh permohonan diterima.
 • Keputusan kebenaran merancang akan diperolehi dalam tempoh 57 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima di unit pusat setempat.
 • Keputusan permohonan kelulusan menamakan kawasan pembangunan dan jalan akan diperolehi dalam tempoh 57 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima di unit pusat setempat.
 • Kelulusan permohonan pelan landskap akan diperolehi dalam tempoh 57 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima di unit pusat setempat.
 • Penyediaan ulasan-ulasan dari agensi luaran akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan surat minta ulasan.
 • Penyediaan ulasan-ulasan dari agensi dalam akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh penerimaan surat minta ulasan.
 • Penyediaan ulasan bagi permohonan penswastaan akan diperolehi dalam tempoh 45 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima di unit pusat setempat. 
 • Keputusan melanjutkan kebenaran merancang akan diperolehi dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima di unit pusat setempat.
 • Kerja-kerja kecemasan/pokok tumbang akan dilaksanakan dalam tempoh 24 jam dari tarikh aduan dibuat.
 • Permohonan lesen iklan akan diluluskan dalam tempoh 14 hari.
 • Permit sepandok diluluskan dalam masa 15 minit.
 • Permohonan lulus lesen akan diluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja dengan syarat disertakan dokumen yang lengkap.

Pautan Laman

 • MyGov
 • MDEC
 • MAMPU
 • SPA
 • BLESS
 • KPKT
 • LHDN
 • SKMM
 • JOBS MALAYSIA