MENU

Perbaharui Lesen Perniagaan dan Iklan

Q : 1. DOKUMEN YANG PERLU DIBAWA SEMASA MEMPERBAHARUI LESEN

A : 1. Satu keping gambar berwarna berukuran passport
2. Salinan resit bayaran pemeriksaan alat pemadam api (bomba)
3. Salinan sijil kursus asas pengendali makanan yang sah (perniagaan makanan & minumun sahaja )
4. Sijil suntikan kesihatan (ty2) untuk pelesen & pembantu-pembantu (perniagaan makanan &
minumum sahaja)
5. Salinan bil cukai taksiran yang telah dijelaskan setengah tahun kedua 2009
6. Lesen asal 2010/ lesen papan iklan 2010
7. Salinan pendaftaran perniagaan (SSM)

Q : 2. SYARAT PERMOHONAN

A :

1. Syarikat perniagaan atau perniagaan tunggal hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya
Syarikat Malaysia(SSM)
2. Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang permohonan lesen premis dengan
mengemukakan bersama dokumen pra-syarat seperti berikut:
•1 Salinan Pendaftaran Syarikat/Perniagaan/Pertubuhan
(Borang 9 & 49 atau Borang D beserta maklumat perniagaan & pemilik)
• 1 Salinan kad pengenalan / pasport pemohon
• 1 Visual iklan papan tanda berwarna dan gambar lokasi pemasangan iklan (Jika berkenaan)

Q : 3. SYARAT LESEN

A :

1. Premis perniagaan yang dilesenkan hendaklah digunakan untuk aktiviti perniagaan seperti
yang tercatit dalam lesen.
2. Lesen perniagaan hendaklah sentiasa di pamerkan di tempat / di dinding yang mudah di lihat.
3. Aktiviti perniagaan hendaklah di jalankan dalam premis sahaja dan dilarang sama sekali
menggunakan kaki lima atau kawasan persekitaran.
4. Bangunan premis yang di lesenkan tidak boleh diubahsuai tanpa kebenaran. Sila hubungi Jabatan
Perancang dan Kawalan Bangunan untuk tujuan tersebut.
5. Kebersihan hendaklah sentiasa dijaga samada didalam /di luar bangunan.
6. Mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikam aktiviti perniagaan yang di jalankan
tidak mendatangkan pencemaran alam sekitar, kacauganggu bunyi, bau busuk dan halangan.
7. Tong sampah yang mencukupi di sediakan dan sampah sarap hendaklah di masukkan ke dalam beg-beg
plastik sebelum di buang ke dalam tong.
8. Pemeliharaan binatang di dalam premis seperti anjing, kucing, ayam dan sebagainya adalah di larang.

Q : 4. SYARAT KELULUSAN

A :

1. Premis yang di gunakan hendaklah mematuhi dan memenuhi syarat asas Jabatan Perancang
dan Kawalan Bangunan dan mempunyai kelulusan perancang atau Perintah pembangunan
(development order- DO).
2. Premis yang digunakan hendaklah mematuhi dan memenuhi syarat dan kehendak asas bahagian
Kawalan Bangunan dan mempunyai kelulusan pelan bangunan dan sijil
layak menduduki bangunan(CF / TCF).
3. Premis yang digunakan hendaklah mematuhi dan memenuhi syarat dan kehendak asas Jabatan
Kesihatan.
4. Premis yang digunakan hendaklah mematuhi dan memenuhi syarat dan kehendak keselamatan Jabatan
bomba Malaysia.
• Mengadakan Sistem Kawalan Keselamatan Kebakaran.
• Bangunan di tingkat satu keatas yang mempunyai tangga tunggal tidak dibenarkan menjalankan perniagaan.
• Premis untuk kegunaan bagi aktiviti- aktiviti perniagaan tertentu seperti
premis untuk
hiburan hendaklah mendapat sokongan Jabatan Polis.

Pautan Laman

  • MyGov
  • MDEC
  • MAMPU
  • SPA
  • BLESS
  • KPKT
  • LHDN
  • SKMM
  • JOBS MALAYSIA