MENU

JABATAN KEWANGAN
Name Designation Tel Fax Email
Norlaila Binti Ariffin Penolong Akauntan 07-9314455 07-9312712
Norafidah Binti Hj Tasiran Penolong Akauntan 07-9314455 07-9312712
Hazatun Noor Binti Mohd Hamsi Penolong Akauntan 07-9314455 07-9312712
Syukri Bin Talib Penolong Akauntan 07-9314455 07-9312712
Nor Azlin Binti Samid Penolong Akauntan 07-9314455 07-9312712
Norazian Binti Abdul Rahman Akauntan 07-9314455 07-9312712
JABATAN BANGUNAN DAN KEJURUTERAAN
Name Designation Tel Fax Email
Norafizan Bin Nordin Juruteknik 07-9314455 07-9312712
Muhamad Pauzi Bin Abu Bakar Jurutera 07-9314455 07-9312712
Zulkefly Bin Abu Samah Penolong Jurutera 07-9314455 07-9312712
Abd Latip Bin Hj Idris Penolong Jurutera 07-9314455 07-9312712

Links

  • MyGov
  • MDEC
  • MAMPU
  • SPA
  • BLESS
  • KPKT
  • LHDN
  • SKMM
  • JOBS MALAYSIA