MENU

BAHAGIAN C : UNDANG-UNDANG KECIL

 1. Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Segamat Utara ) 1982
  1. (Pindaan) 1990
 2. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah-Sarap (Majlis Daerah Segamat Utara) 1985
 3. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1986
  1. (Pindaan) 1991
  2. (Pindaan) 1999
  3. (Pindaan) 2007
  4. (Pindaan) 2012
 4. Undang-undang Kecil Taman (Majlis Daerah Segamat Utara) 1987
 5. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Segamat Utara) 1990
 6. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Segamat Utara) 1991
 7. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Segamat Utara) 1995
 8. Undang-undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Segamat Utara) 1995
 9. Undang-undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Segamat) 2003
 10. Undang-undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (Majlis Daerah Segamat) 2011
 11. Undang-undang Kecil Pasar Awam dan Persendirian (Majlis Daerah Segamat) 2011
 12. Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Segamat) 2011
 13. Undang-undang Kecil Pasar Malam/Sehari (Majlis Daerah Segamat) 2011
 14. Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Segamat) 2011
 15. Undang-undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (Majlis Daerah Segamat) 2011
 16. Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Segamat) 2011
 17. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Daerah Segamat) 2011
 18. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (Majlis Daerah Segamat) 2011
 19. Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Segamat) 2011
 20. Undang-undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Segamat) 2011
 21. Undang-undang Kecil Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (Majlis Daerah Segamat) 2017
 22. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Segamat) 2017
 
BAHAGIAN D : PERATURAN
 1. Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyelenggaraan Dan Pengurusan) 2015

>>baca seterusnya>>

Pautan Laman

 • MyGov
 • MDEC
 • MAMPU
 • SPA
 • BLESS
 • KPKT
 • LHDN
 • SKMM
 • JOBS MALAYSIA