MENU

BAHAGIAN E : PERINTAH

 1. Perintah-Perintah Am Persekutuan Bab A hingga G Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
 2. Perintah tetap Dan Peraturan Jawatankuasa Tetap Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor Darul Ta'zim 1977
  • Senarai Tugas-Tugas Jawatankuasa Tetap 1982
  • Penubuhan Jawatankuasa Pelancongan Dan Alam Sekitar 1991
 3. Perintah-Perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan dan Tatatertib) 1988
 4. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Temoat Letak Kereta) Majlis Daerah Segamat 2003
  1. (Pindaan) 2009
  2. (Pindaan) 2014
  3. (Pindaan) 2015
 
BAHAGIAN F : KAEDAH
 1. Kaedah-Kaedah Rancangan Pemajuan (Rancangan Struktur Dan Rancangan Tempatan) 1987
 2. Kaedah-Kaedah Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor 1992
 3. Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Negeri Johor) 2008
  1. (Pindaan) 2014
 4. Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan (Negeri Johor) 2008
 5. Kaedah-Kaedah Kelayakan Menyedia Dan Mengemukakan Pelan Serta Dokumen Untuk Kebenaran Merancang 2008
  1. (Pindaan) 2014
 6. Kaedah-Kaedah Bayaran Pembekalan Maklumat  Perancangan Bandar Dan Desa 2008
 7. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Johor 2018
 

BAHAGIAN G: PEKELILING, ARAHAN DAN LAIN-LAIN RUJUKAN PERUNDANGAN

 1. Pekeling-Pekeling Kerajaan Persekutuan
 2. Pekeling-Pekeliling Kerajaan Negeri Johor
 3. Pekeling-Pekeliling Perkhidmatan Dan  Surat-Surat Pekeliling Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam
 4. Arahan-Arahan Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
 5. Arahan Perbendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia
 6. Arahan Keselamatan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
 7. Semua Peraturan, Kaedah, Prosedur,  Panduan, Tatacara, Garis Panduan Dan Dasar  Di Dalam 1Pekeliling Perkhidmatan (1PP)  Kementerian Kewangan Malaysia
 
 

  Pautan Laman

  • MyGov
  • MDEC
  • MAMPU
  • SPA
  • BLESS
  • KPKT
  • LHDN
  • SKMM
  • JOBS MALAYSIA